Polityka prywatności

 

§1.

Administratorem danych osobowych bloga www.wszystkoospadkach.pl (dalej: Blog) są:  1) Jakub Jabłoński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jakub Jabłoński z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 3 lok. 1 (00-132 Warszawa), NIP: 113-23-51-62, oraz 2)  Michał Pinkas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Michał Pinkas z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 3 lok. 1 (00-132 Warszawa), NIP: 948-243-63-43, (dalej: Autorzy Bloga). 

§2.

Przetwarzaniu podlegają wyłącznie te dane, które użytkownik podaje lub udostępnia w historii przeglądania stron. 

Autorzy Bloga przetwarzają dane użytkownika dotyczące jego aktywności. Mogą to być dane dotyczące odwiedzić Bloga oraz jego podstron, miejsca, czasu wizyty w danym miejscu, sposobu korzystania z Bloga bądź usług związanych z Blogiem. Są to dane dotyczące także urządzenia z którego korzysta użytkownik lub przeglądarki, w tym dane o lokalizacyjne. 

Przetwarzanie przez Autorów Bloga opisanych powyżej danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności użytkownika w usługach jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Autorów Bloga drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach Bloga i podobnych narzędzi internetowych.

Dane użytkownika przetwarzana są w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodę. Jest to podstawa przetwarzania danych. Ponadto, podstawą przetwarzania danych jest konieczność realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Autorów Bloga. 

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić korzystania z Bloga. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym (imię oraz adres e-mail) jest konieczne aby odpowiedzieć na pytanie Użytkownika.

§3. 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w następującym celu:

 1. realizacji przez Autorów Bloga umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na możliwości udostępnienia użytkownikowi treści na Blogu, 
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym,
 3. tworzenia statystyk, co realizuje prawnie uzasadnionych interes Autorów Bloga.

Autorzy Bloga będą przetwarzać dane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 1. w razie wyrażenia zgody przez użytkownika, do czasu jej cofnięcia bądź ograniczenia,
 2. przez okres wykonania umowy bądź przedawnienia roszczeń z nią związanych, 
 3. do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, gdy przetwarzanie dotyczy prawnie uzasadnionego interesu Autorów Bloga, w tym także realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Autorzy Blogów wskazują, że użytkownikowi przysługują następujące prawa do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych, jeżeli zdaniem użytkownika nie podstaw do tego, aby Autorzy Bloga przetwarzał dane osobowe,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Autorzy Bloga mogą udostępnić dane podmiotem zewnętrznym wyłącznie w granicach prawa. Organy państwa mogą wystąpić do Autorów Bloga o udostępnienie danych osobowych na podstawie, co może wiązać się z obowiązkiem Autorów Bloga do udostępnienia tych danych. 

Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@wszystkoospadkach.pl.

§4.

Autorzy Blogów oświadczają, że Blog korzysta z plików “cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies definiowane są jako informacje, które są wysyłane przez serwer Bloga i zapisują się na urządzeniu użytkownika (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

Autorzy Blogów wskazują, że dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, ale umożliwiają określenie czy przy użyciu danego komputera bądź urządzenia mobilnego odwiedzano Blog  i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje co do zawartości Bloga.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Autorów Bloga w następującym celu:

 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga,
 2. statystycznym,

W ramach Bloga stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” definiuje się jako pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

„Stałe” pliki cookies przechowywane są także w urządzeniu końcowym użytkownika, ale przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik posiada uprawnienie do usunięcia plików cookies, które zostały pozostawione przez Bloga. Sposób usunięcia plików cookies określa instrukcja obsługi przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. 

Użytkownik musi posiadać wiedzę, że programy, w szczególności przeglądarki internetowe, przeważnie w sposób domyślny mają ustawione przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. 

Każdy użytkownik Bloga posiada uprawnienie do zmiany ustawień programu do przeglądania Internetu. Użytkownik w ustawieniach programu, w sekcji prywatność. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Każdy z użytkowników posiada także uprawnienie do blokowania plików cookies. Informacja o blokowaniu plików cookies dostępna jest w sekcji pomoc przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik.

Autorzy Bloga informują użytkownika, że wprowadzenie przez niego ograniczeń dotyczących plików cookies może wpłynąć na dostępność/funkcjonalność Bloga dla użytkownika, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Bloga. 

Pliki cookies mogą być także wykorzystane przez zainstalowane na Blogu programy zewnętrzne w formie tzw. wtyczek. 

Autorzy Bloga w celu zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z Bloga korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

§5. 

Autorzy Bloga wskazują, że może dojść do sytuacji w której dane opisane w niniejszej polityce prywatności zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Autorów Bloga. Są to m.in. dostawcy usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i w oparciu o wytyczne administratora, przy czym podmioty te spełniają wymogi co do bezpieczeństwa danych. 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, np. organom ścigania. 

§6. 

W Blogu mogą być umieszczone przyciski, narzędzia lub treści, kierujące do usług innych przedsiębiorstw. Takie narzędzia to np. wtyczki do portali społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin). 

Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowo określa regulamin danego portalu (np. Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin), z którego treść użytkownik winien się zapoznać. 

§ 7. 

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Bloga. 

Autorzy Bloga zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzone w szczególności gdy nastąpi rozwój technologii, nastąpią zmiany powszechnie obowiązującego prawa oraz rozwoju Bloga.